Eshop Treeco


Internetový obchod s originálnymi tričkami, mikinami a šperkami.
RSS
Originálne tričká|Šperky
Originálne tričká
Tričká
Tričká s dlhým rukávom
Mikiny
Šperky

 Najsledovanejšie

Tričko profil pánske vojenské zelené ...

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Tričko čiarový kód dámske adler ...

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Tričko free hugs dámske tmavohnedé ...

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Mandala - Kvet života 2 ...

8.20 EUR 

Mandala červeno-žltá ...

8.20 EUR 

 Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
2602

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
 Doprava tovaru
Overenie objednávky

*Číslo objednávky:

*E-mailová adresa:
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne overenie.
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy medzi firmou

Lenka Uličná, so sídlom Hečkova 24, 831 51 Bratislava, IČO: 46 935 886, DIČ: 1076749234,

ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.eshop.treeco.sk (ďalej len „predávajúci“) a jeho zákazníkmi, ktorými sú koneční spotrebitelia tovaru (ďalej len „kupujúci“).

1.2  Tieto obchodné podmienky sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na všetky vzťahy, ktoré nie sú vyslovene upravené týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia ustanovenia príslušných zákonov (najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji).

1.3 Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kupujúci si objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.treeco.sk využítím online objednávkového formuláru alebo e-mailom na info@treeco.sk.

2.2 Pre spracovanie objednávky je nutné, aby obsahovala nasledovné údaje:

     a) popis objednávaného tovaru (kód, názov, poprípade farbu a veľkosť, počet kusov/párov/balení)

     b) celé meno Kupujúceho (meno, priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, názov právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH – ak bolo pridelené)

     c) dodacia adresa FO alebo sídlo PO (ulica, orientačné resp. súpisné číslo, mesto, PSČ)

     d) telefónne číslo

     e) e-mailová adresa

     f) spôsob odberu tovaru a spôsob platby

2.3 V prípade, ak objednávka obsahuje nesprávne, príp. neúplné údaje, predávajúci požiada kupujúceho o ich poskytnutie, príp. doplnenie emailom alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje objednávku nespracovať a nepotvrdiť do momentu, kým tieto údaje nebudú poskytnuté, príp. doplnené.

2.4 Predávajúci po preverení objednávky zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu správu o potvrdení objednávky. Týmto sa objednávka stáva záväznou a dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. (Automaticky generovaný email zaslaný kupujúcemu po odoslaní objednávky je len potvrdením o zaevidovaní objednávky predávajúcim a jej vloženia do systému).

 

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Pri predaji tovaru ponúkaného prostredníctvom internetovej stránky www.eshop.treeco.sk platia ceny tovarov uvedené pri jednotlivých tovaroch. Cena tovaru je uvedená v mene EURa s DPH, nakoľko predávajúci nie je platiteľom DPH.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho upozornenia najmä v nadväznosti na zmenu cien výrobcov, dovozcov ako aj so zmenou kurzu EUR voči iným zahraničným menám.

3.3 Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim.
3.4 Predávajúci poskytuje kupujúcemu nasledovné množstevné zľavy a úľavy na základe celkovej sumy objednaného tovaru:
     - pri objednávke tovaru nad 100 EUR - zľava 3% z hodnoty objednaného tovaru
     - pri objednávke tovaru nad 200 EUR - zľava 4% z hodnoty objednaného tovaru

     - pri objednávke tovaru nad 300 EUR - zľava 5% z hodnoty objednaného tovaru
     - pri objednávke tovaru nad 400 EUR - zľava 6% z hodnoty objednaného tovaru
     - pri objednávke tovaru nad 500 EUR - zľava 7% z hodnoty objednaného tovaru
     - pri objednávke tovaru nad 600 EUR - zľava 8% z hodnoty objednaného tovaru

     - pri objednávke tovaru nad 700 EUR - zľava 10% z hodnoty objednaného tovaru
Zľava je automaticky odpočítaná na základe výšky tovaru v nákupnom košíku pri vytváraní objednávky. Zľava, resp. úľava z ceny je podmienená kompletným odobratím objednaného tovaru, ktorý zakladá nárok na zľavu. V prípade vrátenia ktoréhokoľvek tovaru z Objednávky, ktorého cena je rozhodujúca pre určenie výšky zľavy, resp. dopravy zdarma, bude kupujúcemu pri úhrade sumy za vrátený tovar výška tejto zľavy alebo cena dopravy odrátaná. To znamená, že predávajúci uhradí späť kupujúcemu rozdiel pôvodnej ceny tovaru a výšky zľavy, resp. ceny dopravy.
3.5 Ceny tovarov nezahŕňajú poštovné.

3.6 Predávajúci si neúčtuje balné.

3.. Kupujúci si pri vytváraní objednávky vyberá jeden z nasledujúcich spôsobov platby za objednaný tovar a náklady doručenia: 
     a) dobierkou / platbou v hotovosti na pošte, doručovateľovi - kuriérovi

     b) bankovým prevodom na účet predávajúceho, vedený vo Fio banke, a.s., pobočke zahraničnej banky, číslo účtu 2000438698/8330 v lehote do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy (potvrdenia objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu – viď čl. II. ods. 2.4)

 

IV. DODACIE PODMIENKY

4.1 V prípade ak je tovar objednaný kupujúcim na sklade predávajúceho, tento je odoslaný na miesto dodania najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho pri platbe prevodom.

4.2 V prípade ak tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade predávajúceho, tento je štandardne expedovaný na miesto dodania v termíne 1-4 týždňov od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho pri platbe prevodom.

4.3 Dodacia doba môže byť upravená po dohovore so zákazníkom.

4.4 V prípade ak je tovar uvedený skladom, avšak predávajúci nie je schopný tovar expedovať v súlade s bodom 1.1, predávajúci je pred potvrdením objednávky povinný kontaktovať kupujúceho a informovať ho o vzniknutom stave a o predpokladanom termíne doručenia tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Kupujúci je oprávnený odvolať objednávku písomne (e-mailom). Kupujúcemu je následne zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

4.5. Predávajúci je povinný kontaktovať kupujúceho vždy počas trvania obchodného vzťahu založeného kúpnou zmluvou v prípade, ak sa vyskytli skutočnosti, ktoré znemožňujú dodanie tovaru v zmluvnom termíne. Kupujúci je oprávnený odvolať objednávku písomne (e-mailom). Kupujúcemu je následne zaslané potvrdenie o zrušení objednávky. Ak Kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie preddavkom na účet predávajúceho, je predávajúci v takom prípade povinný vrátiť tento preddavok späť na účet kupujúceho do 7 pracovných dní odo dňa písomného zrušenia objednávky kupujúcim.

4.5 Tovar je štandardne odosielaný predávajúcim prostredníctvom Slovenskej pošty ako zásielka 1. triedy na miesto dodania, ktoré je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Predávajúci informuje kupujúceho o expedovaní tovaru prostredníctvom emailu alebo telefonicky alebo osobným rozvozom pre objednávky s miestom dodania v rámci Bratislavy.

4.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania tovaru.

4.7 Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru, t.j. poštovné podľa ods. 8. 8.  Predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné/náklady doručenia v sume:

     a) 2,00 EUR pri platbe dobierkou

     b) 2,00 EUR pri platbe vopred na účet predávajúceho.
     c) 6 Eur pre zásielky s miestom doručenia v ČR

4.9 Kupujúcemu je  spolu s dodaným tovarom zaslaný aj originál daňového dokladu – faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

4.10 Kupujúci je povinný si prevziať tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. (Pri spôsobe odberu Slovenskou poštou je doba odberu 18 kalendárnych dní.) Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

4.11 Porušením povinnosti prevziať si tovar (vyplývajúcej z ustanovení kúpnej zmluvy a občianskeho zákonníka), je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady vynaložené predávajúcim na dodanie tovaru kupujúcemu a tiež náklady na vrátenie zásielky späť na adresu predávajúceho). Pre účely úhrady týchto nákladov zašle predávajúci kupujúcemu na jeho emailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet predávajúceho do 3 pracovných dní od obdržania výzvy k úhrade faktúry.
4.12 V prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať si objednaný tovar, ktorý predávajúci nemá bežne skladom a bol na základe objednávky kupujúceho objednaný u dodávateľa (tovar, pri ktorom je nutné vybrať určitý variant veľkosti, farby, atď - napr. topánky, bolerká, kožúšky), je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu tiež storno poplatok vo výške 30% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky. Úhrada storno poplatku je účtovaná spolu s poštovnými nákladmi vzniknutými neprevzatou zásielkou (viď predchádzajúci bod). Pri tovare vyhotovenom podľa konkrétnej požiadavky zákazníka (napr. tričko s vlastnou potlačou, šperky vyrobené na mieru) je výška storno poplatku 100% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky.
  


V. STORNO PODMIENKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim zaslanému kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou  (e-mailom).  Predávajúci následne potvrdí storno objednávky a to odoslaním potvrdenia o zrušení objednávky na emailovú adresu kupujúceho.

5.2 Po potvrdení objednávky predávajúcim, je kupujúci oprávnený stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

5.3 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné podmienky podľa §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Ak predávajúci splnil tieto informačné povinnosti dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci tieto informačné povinnosti splnil. Ak predávajúci tieto informačné povinnosti nesplní ani dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

5.4 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný:

    a) prevziať tovar späť

    b) vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho na objednávku alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (emailom), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

5.7 Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru z dôvodu nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť, farba, strih) za iný tovar za podmienok platných pre odstúpenie od zmluvy (t.j. do 7 pracovných dní). Výmenu tovaru za tovar iných parametrov je možné uskutočniť len v prípade, pokiaľ to dovoľujú skladové zásoby predávajúceho, alebo ak kupujúci súhlasí s novou dobou dodania tovaru 1-4 týždne od znovupotvrdenia objednávky (čl. IV ods. 4.2). Inak sa má za to, že kupujúci odstúpil od zmluvy.

5.8 Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť známky nosenia, resp. používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

5.9 Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1. Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň  prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

6.2 Právo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho u ktorého bola vec kúpená.

6.3 Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevťahuje na:   

    a) zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia

    b) nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania

    c) v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený

    d) v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu

    e) vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide

6.4 Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

6.5 Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu predávajúceho formou poisteného balíka alebo listu. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe.

6.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.7 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.8 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.9 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.10 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.11 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

6.12 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

Pre uplatnenie reklamácie prosím použite náš Reklamačný formulár.

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.treeco.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

7.2 Kupujúci svojou registráciou, prípadne odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

7.3 Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou, údaje nie sú predmetom prenájmu, scudzenia, ani obdobných právnych úkonov voči tretím osobám. Výnimkou je sprístupnenie osobných údajov kupujúceho Slovenskej pošte, a.s. zabezpečujúcej dodanie tovaru alebo inej doručovateľskej spoločnosti.

7.4 Predávajúci v súlade so zákonom oznamuje kupujúcemu účel spracovania a rozsah osobných údajov potrebných pre:

     a) potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru

     b) vystavenie daňového dokladu

     c) evidenciu zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.eshop.treeco.sk

     d) evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

     e) ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.5 Predávajúci za uvedeným účelom spracúva nasledovné osobné údaje: fakturačné a kontaktné údaje, údaje pre doručenie (meno a priezvisko/obchodný názov (IČO, DIČ ak sú pridelené), adresa trvalého bydliska/sídla, meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo objednávateľa/príjemcu, adresa elektronickej pošty).

7.6 Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.

7.7 Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť vyššie uvedené zásady ochrany osobných údajov.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.10.2014.
 
Orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel.: 02/ 58272 172; 02/ 58272 104

fax: 02/ 58272 170

 

 

Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:
    •    uvedenom v registračnom formulári,
    •    uvedenom v objednávkovom formulári
    •    uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese http://www.eshop.treeco.sk.
 
 V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť,  Lenka Chobodická, IČO: 46 935 886, oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:
    •    registrácie užívateľov
    •    vedenia databázy registrovaných užívateľov,
    •    spracovania objednávok,
    •    informovania užívateľov o stave objednávok,
    •    vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.


V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na treeco@treeco.sk.
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.
Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.
Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta

 

 

Súhlas s prihlásením k odberu noviniek
V zmysle legislatívnej úpravy, hlavne zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode sme na zasielanie informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií povinní disponovať Vaším súhlasom na ich zasielanie.
 
V prípade, ak si vyššie uvedené informácie želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), môžete tak urobiť nasledujúcim spôsobom:
a) registráciou do internetového obchodu, kde v spodnej časti registrácie môžete zaškrtnúť voľbu „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“
b) pri prvom nákupe tovaru a služieb v nákupnom košíku v časti za obchodnými podmienkami a to zaškrtnutím voľby „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“
c) vložením e-mailovej adresy v bočnom panely internetového obchodu s názvom „Novinky e-mailom - Newsletter“
 
Týmto nám (t.j.  Lenka Uličná, IČO: 46 935 886) udeľujete súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií na Vami poskytnutú e-mailovú adresu a zároveň potvrdzujete, že ste oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy, oprávneným na udelenie takéhoto súhlasu.
 
V prípade, ak by ste si želali svoj súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií zrušiť, môžete tak urobiť kedykoľvek, bezplatne:
a) zaslaním e-mailovej správy v predmete ktorej bude uvedené slovo "NEZASIELAŤ" na e-mailovú adresu info@treeco.sk
b) vložením e-mailovej adresy do bočného panela internetového obchodu s názvom „Novinky e-mailom - Newsletter“, kde systém zistí, že Vaša e-mailová adresa existuje a ponúkne Vám možnosť odhlásenia.
 
Kópia tohto súhlasu vám bude zaslaná v elektronickej pošte a zároveň bude uložená v našej databáze.
 
Vopred Vám ďakujeme za prípadný záujem o zasielanie informácii o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií.

 

 

Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
 Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Hľadať produkt
 Akciové produkty

Tričko strom zeme dámske hnedé

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Tričko strom zeme dámske svetlohnedé

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Tričko strom zeme dámske žltozelené

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Tričko strom zeme dámske žlté

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Tričko zebra dámske šedé

15.00 EUR  
9.00 EUR 

Zobraziť všetky akcie >>
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
© Lenka Uličná 2016, 42
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok